Biologisk stasjon 12


Bjørn Helland-Hansen

Journal for Biologisk Station Drøbak 1899.

Havforskning, Feltarbeid, Biologisk stasjon, Feltbok

Bjørn Helland-Hansen

Journal for Biologisk Station Drøbak 1899.

Havforskning, Feltarbeid, Biologisk stasjon, Feltbok

Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst

Naturen. Nr. 9, September 1892, 16de. Aargang

Geografi, Medisin, Bergens museum, Biologisk stasjon, Navigasjon

Jørgen Brunchorst

Fra den biologiske station i Bergen.

Bergens museum, Biologisk stasjon

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Laurentius Urdahl; Georg Bleyer; Heinrich Samter; Arthur Silva White

Naturen. Nr. 10-11, Oktober - November 1892, 16de. Aargang

Astronomi, Zoologi, Botanikk, Geografi, Kjemi, Fysiologi, Bergens museum, Biologisk stasjon, Sjøorm

Jørgen Brunchorst

Fra den biologiske station i Bergen.

Bergens museum, Biologisk stasjon

Jørgen Brunchorst; Henry de Varigny; Jacob Johan Adolf Appelløf

Naturen. Nr.1, Januar 1893, 17de aargang

Zoologi, Matematikk, Biologisk stasjon

Jacob Johan Adolf Appelløf

Nogle dyreformer fra akvarierne i den biologiske station i Bergen.

Zoologi, Biologisk stasjon

Jørgen Brunchorst; E. Simonsen

Naturen. Nr.3, Mars 1893, 17de aargang

Zoologi, Biologisk stasjon, Alkymi

Jørgen Brunchorst

Nogle dyreformer fra akvarierne i den biologiske station i Bergen.

Zoologi, Biologisk stasjon

Jørgen Brunchorst; Jacob Johan Adolf Appelløf; Ole Nordgaard; Heinrich Theen

Naturen. Nr.5, Mai 1893, 17de aargang

Zoologi, Botanikk, Naturvitenskap, Biologisk stasjon

Jacob Johan Adolf Appelløf

Nogle dyreformer fra akvarierne i den biologiske station i Bergen.

Zoologi, Biologisk stasjon