Kobbersmed 25


Forhandlingsprotokoll 1744-1840

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Forhandlingsprotokol (over møder, hvor ikke Magistratpersoner deltog) 1829 - 1839.

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Oldermandens daglige journal 1744 - 1862. (Svendene vedk.)

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kopibok 1831 - 1841.

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Protokol over indførte Lærekontrakter 1743 - 1867.

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Laugsartikler for Kobbersmedene i Kjøbenhavn, av 25/9 1741. [Avskrift]. - Forordning av 4/1 1751. [Trykt].

1700-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kaabersvendernes [regnskaps] Bog. 1744-1866

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Christian 6tes bevilgn. At oprette Laug for Kobbersmedene i Bergen, dat. 31/1 1744.

1744-01-31

1700-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed, Christian VI

Frederik V's konfirmasjon av laugets privilegier datert 18. november 1746.

1746-11-18

1700-tallet, Bergen, Frederik V, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Utskrift av Bergens kobbersmedlaugs protokoll datert 11. juni 1833

1833-06-11

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Bergens magistrats brev av 19 november 1795

1795-11-19

1700-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Christian VI's reskript av 25. januar 1743

1743-01-25

1700-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed, Christian VI

Regnskap

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Statutter

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kvittering

1880-11-13

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

1886-03-13

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kvittering

1859-03-01

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kvittering

1859-02-12

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kvittering

1859-02-04

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Forhandlingsprotokoll for kobbersmedmesternes begravelsesforening. 1859

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Hovedbok 1859 - 1880 for Kobbersmedmestrenes Begravelses-for

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed

Kassabok 1859 - 1897 for Kobbersmedmestrenes Begravelses-for.

1800-tallet, Bergen, Kobbersmedelauget i Bergen, Kobbersmed