Rømmekolle 2


Ralph L. Wilson

Mehn-Andersen og jeg spiser rømmekolle. Solli sæter

Vindu, Seter, Hytte, Humoristiske fotografier, Rømmekolle

Ralph L. Wilson

Landophold Vindenæs sommeren 1924. Rømmekolle spises paa Boga, St. Hanshaugen

Bord, Kvinne, Familie og slekt, Jente, Sommerkjole, Sommer, Steinbenk, Steinbord, Rømmekolle