Kapellmester 18


Johan Gutfeld

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 46

1901-07-21

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Johan Gutfeld

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 49

1901-08-06

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Fr. Schnedler-Petersen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 113

1901-06-17

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Anton Kutschera

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 114

1901-06-17

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Gust. R. Uhrbom

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 115

1901-06-13

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

[E ?] Müller

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 116

1901-06-14

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Ditlev Machetto

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 117

1901

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Sigurd Lie

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 118

1901-06-15

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Carl Gottschalksen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 119

1901-06-19

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Christian Danning

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 120

1901-06-19

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Hans Hertwig

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 121

1901-06-16

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Per Lindberg

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 122

1901-06-25

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Emil Nützmann

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 123

1901-06-22

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Andersen-Rostrup

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 124

1901-06-23

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Axel Schiøler

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 125

1901-06-27

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Willy Gräfenhahn

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 126

1901

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Joachim Grieg

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 127

1901-06-28

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Johan Halvorsen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 128

1901-04-16

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester