Smedforretninger 7


Atelier KK

[11 tapper med gjenger (dobbelskruer) på begge sider]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[11 tapper med gjenger i ene enden]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[7 tapper med gjenger i begge ender]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[7 tapper med gjenger i begge ender]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[Diverse metall-gjenstander]

Smed, Smedforretninger

Atelier KK

[Detalj av maskin, Wagner - Reutlingen]

Smed, Verkstedsmaskin, Smedforretninger

Atelier KK

[Mann med elektrisk boremaskin]

Mann, Smed, Smedforretninger