Sjøfart 9

Samlinger knyttet til Sjøfart

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0021
 • ubb-ms-0032
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0231
 • ubb-ms-0232
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0274
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0468
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-0512
 • ubb-ms-1028-149-51
 • ubb-ms-1984

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Brev, Bergen, Kulturhistorie, Sjøfart, Privilegier, Bergenske laugs-arkiver, Tegninger (og illustrationer), Juridisk litteratur, Søvæsen vedk., Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen, Arkiver

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Bergen, Danmark, Kulturhistorie, Reiseskildringer, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Fiske, Historie, Dikt, Poesi, Christies manuskripter, Dahls manuskripter, Falsens manuskripter, Fyllings manuskripter, Manuskript, Meyers manuskripter, Neumanns manuskripter, Sagens manuskripter, Kloster, Handel, Topografi, Kirker, Gratulasjon, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjælv i Noreg, Primstav, Sverrige vedk., Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

Jørgen Kieding

Navigations-Bok

Sjøfart, Navigasjon, Søvæsen vedk., Navigations-bok, Lærebok i navigation

Jens Skjelderup

Korft anvisning til sygebehandling inden Skibsborde

Medisin, Sjøfart, Hygiene, Sykdommer, Sjøfartsmedisin, Legemidler

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Jens Fredrik Schroeter; Charles Robert Drysdale; Gilbert R. Faith

Naturen. Nr. 11, November 1887, 11. årgang

Astronomi, Zoologi, Botanikk, Kjemi, Næringsmidler, Fysiologi, Sjøfart

Gilbert R. Faith

Kollisioner paa søen.

Sjøfart

Thomas Christian Thomassen; Jørgen Brunchorst; Klaus Hanssen

Naturen. Nr. 12, Desember 1887, 11. årgang

Zoologi, Sjøfart, Tuberkulose, Biografi

Thomas Christian Thomassen

Olje paa søen.

Sjøfart

Daniel Isaachsen

Sjømann, Sjøfart, Biografi