Sjøfart 5

Samlinger knyttet til Sjøfart

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1028-149-51
  • ubb-ms-1984

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Jens Fredrik Schroeter; Charles Robert Drysdale; Gilbert R. Faith

Naturen. Nr. 11, November 1887, 11. årgang

Astronomi, Zoologi, Botanikk, Kjemi, Næringsmidler, Fysiologi, Sjøfart

Gilbert R. Faith

Kollisioner paa søen.

Sjøfart

Thomas Christian Thomassen; Jørgen Brunchorst; Klaus Hanssen

Naturen. Nr. 12, Desember 1887, 11. årgang

Zoologi, Sjøfart, Tuberkulose, Biografi

Thomas Christian Thomassen

Olje paa søen.

Sjøfart

Daniel Isaachsen

Sjøfart, Biografi, Sjømann