Registreringsforretning 9


Bilag

1863-05-31

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Bilag

1863-10-05

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Bilag

1865-01-10

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Bilag

1864-12-19

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Tycho Christoffer Jæger

Bilag

1864-12-22

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Klagenberg

Bilag

1865-01-13

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Tycho Christoffer Jæger

Bilag

1865-02-27

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Bilag

1864-12-08

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

M. Beyer

Registreringsforretning

1864-11-28

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Registreringsforretning