Sirkus 3


Gustav Brosing

[Sirkustelt på Festplassen]

Park, Benk, Sirkustelt, Sirkus

Gustav Brosing

[Sirkustelt på Festplassen]

Sirkustelt, Sirkus

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum. Festplassen]

1963-06-02

Flyfoto, Museum, Jernbanestasjon, Oversiktsbilde, Sirkus