Bedehus 11


Enoch Djupdræt

[Øvstun mot Solåsen]

Snø, Bolighus, Vinter, Menighetshus, Bedehus

Enoch Djupdræt

[Byggingen av bedehuset på Vaksdal 1933]

1933-04-04

Gård, Nettinggjerde, Bedehus

Atelier KK

[Adolf Aase med sine Fjordinger ved slakthuset. Sandviken bedehus i bakgrunnen]

1927-09-20

Hest, Bolighus, Mann, Frakk, Steinmur, Herrehatt, Bedehus

Atelier KK

[Adolf Aase med sine Fjordinger ved slakthuset. Sandviken bedehus i bakgrunnen]

1927-09-20

Hest, Bolighus, Mann, Frakk, Steinmur, Herrehatt, Bedehus

Atelier KK

[Adolf Aase med sine Fjordinger ved slakthuset. Sandviken bedehus i bakgrunnen]

1927-09-20

Hest, Bolighus, Mann, Frakk, Steinmur, Herrehatt, Bedehus

Atelier KK

[Slaktehuset. Fire menn med syv hester. Sandviken bedehus i bakgrunnen]

1927-09-21

Hest, Bolighus, Mann, Frakk, Steinmur, Herrehatt, Bedehus

Thorstein Knutson Samland

[Gravfølge]

Kvinne, Kiste, Gruppeportrett, Mann, Begravelse, Bedehus

Thorstein Knutson Samland

[Gravfølge]

Kvinne, Kiste, Gruppeportrett, Mann, Begravelse, Bedehus

Thorstein Knutson Samland

[Gravfølge]

Kiste, Gruppeportrett, Hestekjerre, Gravfølge, Bedehus

Widerøe's Flyveselskap A/S

Øvre Ervik, Åsane

1960-07-04

Flyfoto, Skolebygning, Oversiktsbilde, Bedehus

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nyborg

1962-06-17

Flyfoto, Oversiktsbilde, Vann, Bedehus