Vedhugger 6


Borthen (øyelege)

Vedhugning

Seter, Ved, Vedhugger

Borthen (øyelege)

Skoghugst

Mann, Øks, Skog, Vedhugger

Eduard Wilhelm Moss

Gruppebilde

Gruppeportrett, Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Ved, Planter, Vedstabel, Vedhugger, Vedsanking

Fridtjof Eeg

[Soria Moria hytten]

Fjell, Snø, Vinter, Mann, Hytte, Ved, Gruppe, Eksteriør, Sag, Vedhugger

Knud Knudsen

Holbergsalmindingen i Bergen

By- og småsteder, Brostein, Allmenning, Vedhugger

Knud Knudsen

Nyalmendingen (omkr 1865)

Oversiktsbilde, Allmenning, Vedhugger