Viser 9

Samlinger knyttet til Viser

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0777-D
 • ubb-ms-0811-B-2
 • ubb-ms-0811-B-6
 • ubb-ms-0818-d
 • ubb-ms-0851-n
 • ubb-ms-0851-p
 • ubb-ms-0864-6
 • ubb-ms-0864-7
 • ubb-ms-0864-8
 • ubb-ms-0864-9
 • ubb-ms-0869-2
 • ubb-ms-0869-6
 • ubb-ms-1924-J

Thorstein Olsgaard Hallager; Christopher Dahl

Norsk Visebog eller Samling af Selskabssange

1800-tallet, Sanger, Viser, Dansk litteratur, Norsk litteratur

Sang i Bergen, den 3die Juni 1814

1800-tallet, Sang, Viser, Christian Frederik ( konge av Norge 1786-1848)

Ole Mathiasen Gaausemel

En nye aandelig vise, eenfoldig componeret og skrevet efter Manges Begier

1700-tallet, Viser

Nikka Vonen; frk. Nikka Vonen

Søndfjordske Viser og Sagn optegnede af Nikka Vonen.

Viser, Legemidler, Ordspråk, Gåter, Bumerker

Det Harmoniske Selskab

Harmonisternes Sang ved Forligelsescommisair Abr. Normanns Jordefærd, den 16de Novbr. 1820

1800-tallet, Begravelse vedk., Sanger, Viser, Sørgeskrift

Lyder Christian Sagen

To nye viser : den første indeholdende en opmuntring, den anden et farvel til vore udcommanderede brødre i aaret 1813

1800-tallet, Skillingsviser, Viser

Norske Folkevisor

Norge, Noreg, Folkediktning, Sanger, Viser, Folkemusikk, Folkeviser