Vise 18

Samlinger knyttet til Vise

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0777-D
 • ubb-ms-0811-B-2
 • ubb-ms-0811-B-6
 • ubb-ms-0818-d
 • ubb-ms-0851-n
 • ubb-ms-0851-p
 • ubb-ms-0864-6
 • ubb-ms-0864-7
 • ubb-ms-0864-8
 • ubb-ms-0864-9
 • ubb-ms-0869-2
 • ubb-ms-0869-6
 • ubb-ms-1924-J

Christopher Dahl; Thorstein Olsgaard Hallager

Norsk Visebog eller Samling af Selskabssange

1800-tallet, Sang, Vise, Dansk litteratur, Norsk litteratur

Jens Amundsen Fenstad

En Vise

1800-tallet, Vise, Skillingsviser, Anger, Falskmyntner

Sang i Bergen, den 3die Juni 1814

1800-tallet, Sang, Vise, Christian Frederik ( konge av Norge 1786-1848)

Ole Mathiasen Gaausemel

En nye aandelig vise, eenfoldig componeret og skrevet efter Manges Begier

1700-tallet, Vise

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 181: [Nedenstaaende Sang er skreven i den Surendalske Dialect i Nordmørs Fogderie, Romsdals Amt.]

1800-tallet, Sang, Vise, Bergen, Dialekt, Bergen museum, Nidvise

Nikka Vonen

Søndfjordske Viser og Sagn optegnede af Nikka Vonen.

Vise, Legemidler, Ordspråk, Gåte, Bumerker

Det Harmoniske Selskab

Harmonisternes Sang ved Forligelsescommisair Abr. Normanns Jordefærd, den 16de Novbr. 1820

1800-tallet, Sang, Sørgeskrift, Vise, Begravelse

Lyder Christian Sagen

To nye viser : den første indeholdende en opmuntring, den anden et farvel til vore udcommanderede brødre i aaret 1813

1800-tallet, Vise, Skillingsviser

Norske Folkevisor

Sang, Vise, Norge, Folkediktning, Folkemusikk, Folkeviser