Urte-Bøker 0

Samlinger knyttet til Urte-Bøker

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0584
  • ubb-ms-0777-A