Fløttmannstasjon 14


Gustav Brosing

Bredalsgården 4

1957-09-08

Gatelys, Ferge, Kaianlegg, Forretningsgård, Fløttmannstasjon

Gustav Brosing

Bredalsgården 4

Kaianlegg, Motorbåt, Fløttmannstasjon

Gustav Brosing

Bredalsgården

Ferge, Kaianlegg, Forretningsgård, Fløttmannstasjon

Gustav Brosing

Holbergsalmenning sett fra Strandgaten

1957-09-08

Kaianlegg, Brostein, Forretningsgård, Fløttmannstasjon

Gustav Brosing

Holbergsbryggen

1958-03-14

By- og småsteder, Cities and villages, Ferge, Fergekai, Klokke/ur, Forretningsgård, Fløttmannstasjon, Beffen

Gustav Brosing

Holbergsbryggen. Holbergsalmenningen. Den elektriske ferge

1958-05-31

By- og småsteder, Cities and villages, Ferge, Fergekai, Forretningsgård, Fløttmannstasjon, Beffen

Ukjent

[Petanebryggen]

Bygninger, Brygge, Sjøbod, Håndkjerre, Fløttmannstasjon

Ukjent

Gatelys, Hest, Folkeliv, Sjøbod, Hestekjerre, Fjordabåt, Fløttmannstasjon

Gustav Brosing

[Holbergskaien]

Passasjer, Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, Ferge, Fløttmannstasjon, Beffen, Murbolig

K. Knudsen & Co.

[Bryggen]

By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Kaianlegg, Fjordabåt, Fløttmannstasjon

Knud Knudsen

[Østre Muralmenning mot Vågen]

Gatelys, Stereoskopfotografi, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Forretningsgård, Hestekjerre, Fløttmannstasjon

Knud Knudsen

[Østre Muralmenning mot Vågen]

Gatelys, Stereoskopfotografi, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Forretningsgård, Hestekjerre, Fløttmannstasjon

Knud Knudsen

[Murallmeningen]

Snø, Vinter, Seilskip, Seil, Sjøbod, Fløttmannstasjon

K. Knudsen & Co.

Tyskebryggen, Bergen

Gatelys, Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Havnebod, Brostein, Trikkeskinner, Fløttmannstasjon, Torghandel, Telegrafstolpe