Takrytter 31


Atelier KK

[Villa, Fjøsanger, O. Nilssen, repslager]

Vindu, Villa, Veranda, Flaggstang, Benk, Søyler, Takrytter

Atelier KK

[Troldhaugveien 18, Hop]

Vindu, Inngangsparti, Villa, Valmtak, Ark, Søyler, Takrytter

Atelier KK

[Troldhaugveien 18, Hop]

Hage, Villa, Vann, Valmtak, Karnapp, Takrytter

Atelier KK

[Troldhaugveien 18, Hop]

Villa, Balkong, Vei, Skog, Valmtak, Karnapp, Takrytter

Atelier KK

[Troldhaugveien 18, Hop]

Vindu, Inngangsparti, Villa, Valmtak, Ark, Søyler, Takrytter

Atelier KK

[Småstrandgaten 1]

Vindu, Gate, Arkitekt, Gjenreising og sanering, Varemagasin, Karnapp, Arkitekter, Takrytter, Jernvarehandlere, Kjøkkenutstyrsforretninger, Stentøi- & glasvareforretninger, Sportsforretninger

Atelier KK

[Ole Bulls plass ca. 1919]

Møbelforretning, Husflid og kunsthåndverk, Reklameskilt, Benk, Takrytter, Snekkere & møbelforretninger

Atelier KK

[Villa, Fjøsanger, O. Nilssen, repslager]

Vindu, Hage, Villa, Veranda, Søyler, Takrytter

Atelier KK

[Hæggernæs Dampmølle og siloanlegg ca. 1921]

Brygge, Mølle, Lekter, Kran, Vindeark, Takrytter, Møllebruk - Kontorer -, Kornsilo

Atelier KK

[Hæggernes Dampmølle og siloanlegg ca. 1921]

Brygge, Mølle, Lekter, Kran, Vindeark, Takrytter, Møllebruk - Kontorer -, Kornsilo

Atelier KK

[Villa, Fjøsanger, O. Nilssen, repslager]

Vindu, Hage, Villa, Veranda, Flaggstang, Benk, Søyler, Takrytter

Atelier KK

[Solheim kapell]

Arkitekt, Gravstein, Portal, Mur, Gravplass, Kapell, Arkitekter, Takrytter

Atelier KK

[Solheim Kirkegård og kapell]

Arkitekt, Gravstein, Portal, Mur, Gravplass, Kapell, Arkitekter, Takrytter

Atelier KK

[Solheim kapell]

Inngangsparti, Fjell, Portal, Hekk, Telefonstolpe, Benk, Kapell, Takrytter

Atelier KK

[Storhaugen Aldershjem]

Vindu, Arbeider, Arkitekt, Aldershjem, Byggeplass, Takrenne, Arkitekter, Takrytter

Atelier KK

[Storhaugen Aldershjem]

Vindu, Arbeider, Arkitekt, Aldershjem, Byggeplass, Takrenne, Arkitekter, Takrytter

Atelier KK

[N. P. Stender A/S, Småstrandgaten 1]

Vindu, Oversiktsbilde, Arkitekt, Gjenreising og sanering, Varemagasin, Arkitekter, Takrytter, Jernvarehandlere, Kjøkkenutstyrsforretninger, Stentøi- & glasvareforretninger, Sportsforretninger

Atelier KK

[Rasmus Meyers samlinger. Inngangssiden]

Museum, Vindu, Inngangsparti, Arkitekt, Portal, Arkitekter, Takrytter, Balustrade, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers samlinger. Inngangssiden]

Museum, Vindu, Arkitekt, Gatedør, Arkitekter, Takrytter, Balustrade, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers samlinger. Inngangssiden]

Museum, Vindu, Inngangsparti, Arkitekt, Arkitekter, Takrytter, Balustrade, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers samlinger. Inngangssiden]

Museum, Vindu, Inngangsparti, Arkitekt, Arkitekter, Takrytter, Balustrade, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers Samlinger]

Museum, Vindu, Inngangsparti, Arkitekt, Portal, Arkitekter, Takrytter, Balustrade, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers Samlinger. Fasaden mot Lars Hillesgate]

Museum, Vindu, Gate, Arkitekt, Arkitekter, Takrytter, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers Samlinger. Fasaden mot Lars Hilles gate]

Museum, Vindu, Gate, Arkitekt, Gutt, Arkitekter, Takrytter, Muséer

Atelier KK

[Rasmus Meyers Samlinger. Fasaden mot Lars Hilles gate]

Museum, Vindu, Gate, Arkitekt, Valmtak, Arkitekter, Takrytter, Muséer

Atelier KK

[Historisk museum]

1925-02-20

Museum, Vindu, Universitet og forskning, Arkitekt, Byggeplass, Arkitekter, Takrytter, Muséer

Atelier KK

[Historisk Museum. Fotografert fra Olaf Ryes vei]

1925-02-20

Museum, Vindu, Universitet og forskning, Arkitekt, Arkitekter, Takrytter, Muséer

Atelier KK

[Forlegningen på Sverresborg, etter eksplosjonsulykken 20.4.1944]

Vindu, Portal, Kaserne, Takrytter

K. Knudsen & Co.

[Rasmus Meyers Samlinger, eksteriør]

Museum, Vindu, Arkitekt, Vann, Valmtak, Portal, Arkitekter, Takrytter, Balustrade

E. Souillard

[Rådhuset i Bouchavesnes-Bergen, Frankrike]

Vindu, Rådhus, Port, Arkitekt, Ark, Portal, Arkitekter, Takrytter

Normann

[Oversiktsbilde, Bergens Kunstforening og Rasmus Meyers Samlinger]

Museum, Vindu, Inngangsparti, Oversiktsbilde, Arkitekt, Vann, Allé, Arkitekter, Takrytter