Gardintrapp 5


Atelier KK

[Interiør Kløverhuset]

Hylle, Mann, Man, Taklampe, Lager, Manufakturhandel, Ekspeditør, Gardintrapp

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Interiør, Interior, Loft, Glasstak, Gardintrapp

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Interiør, Interior, Fliser, Gardintrapp

Atelier KK

[IBM A/S]

1958-03-31

Arbeider, Worker, Universitet og forskning, Airplane, Fly, Datamaskin, Arbeidsklær, Truck, Gardintrapp, Palle

Atelier KK

[IBM A/S]

Arbeider, Worker, Airplane, Fly, Flyplass, Datamaskin, Truck, Gardintrapp, Palle