Sogneselskap 1


Olaf Olafsen; Voss sogneselskab

Optegnelser av Voss Sogneselskabs Forhandlingsprotokol 1896-1912

Historie, Hardanger, Sogneselskap