Lekerevolver 2


Solveig Greve

[Gutter samler flasker i Teaterparken]

Flaske, Barn i lek, Park, Gutt, Boy, Hatt, Søppelspann, Sommer, Parkbenker, Kamerater, Lekerevolver, Cowboyhatt

Solveig Greve

[Liten revolvermann truer politibil]

Barn i lek, Gutt, Boy, Lekerevolver, Cowboyhatt, Politibil