Folkekjøkken 3


Ralph L. Wilson

[Bergens folkekjøkken]

Helse- og sosialvesen, By- og småsteder, Gate, Folkekjøkken

Knud Knudsen

[Allehelgensgate og Musegaten]

Helse- og sosialvesen, Gatelys, Barn, By- og småsteder, Gate, Trikkeskinner, Folkekjøkken

Ralph L. Wilson

Magistratsbygning og folkekjøkkenet

Helse- og sosialvesen, By- og småsteder, Gate, Folkekjøkken