Laks 4


Normann

Norge. Laksen hopper

Foss, Fisk, Postkort, Elv, Laks

Thorvald Selmer

[Fra Engevikhavn?]

Sommer, Fisker, Fisk, Mann, Fiskestang, Gutt, Laks

Enoch Djupdræt

[Lærdalselva (manipulert bilde)]

Landskap, Elv, Laks

Atelier KK

[Fiskeforhandler]

Interiør, Fisk, Trekasse, Laks, Fiskeeksport