Misjon 3


Willum Ekrheim

Fra årsmötet i Ølen

Religiøs virksomhet, Postkort, Folkemengde, Misjon

Lector Thomas von Westens Brev, dat. Hammerfest 30/7 1716 til Missions Collegium i Kiøbenhavn, ang. hans første Arbeide ved Missionen og dens værende Tilstand.

1716-07-30

1700-tallet, Brev, Danmark, Religion, Samer, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Missionærvirke, Misjonsarbeid, Misjon

Olai Schumann Olsen

[Misjonstreff]

Telt, Folkemengde, Misjon