Filosofi 5

Samlinger knyttet til Filosofi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0182
  • ubb-ms-0392
  • ubb-ms-0406
  • ubb-ms-0492
  • ubb-ms-0717

William Purnell

Hvorledes tager mennesket sig ud for de lavere dyr?

Vitenskapsetikk, Filosofi

P. Boye; Carl Fredrik Kolderup; Jens Holmboe; Idar Handagard; Anathon Aall; Einar Murstad; Kr. Irgens

Naturen. Nr. 12, Desember 1911, 35te aargang

Botanikk, Fysikk, Medisin, Utviklingslæren, Filosofi

Anathon Aall

Niels Treschow, hans lære om utviklingen og om menneskeslegtens ophav.

Utviklingslæren, Filosofi

Hans Solgaard Jacobsen

Friedrich Nietzche.

Jubileum, Raselære, Filosofi, Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme

Osmund Thorsnæs

Legeme - Sjel - Ånd. Omkring Ludwig Klages og hans idéverden.

Filosofi, Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme