Filosofi 3

Samlinger knyttet til Filosofi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0182
  • ubb-ms-0392
  • ubb-ms-0406
  • ubb-ms-0492
  • ubb-ms-0717

William Purnell

Hvorledes tager mennesket sig ud for de lavere dyr?

Vitenskapsetikk, Filosofi

P. Boye; Carl Fredrik Kolderup; Jens Holmboe; Idar Handagard; Anathon Aall; Einar Murstad; Kr. Irgens

Naturen. Nr. 12, Desember 1911, 35te aargang

Botanikk, Fysikk, Medisin, Utviklingslæren, Filosofi

Anathon Aall

Niels Treschow, hans lære om utviklingen og om menneskeslegtens ophav.

Utviklingslæren, Filosofi