Gravplasser 3

Samlinger knyttet til Gravplasser

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1059

Instrux for overgraveren ved Bergens kommunale begravelsesplads paa Møllendal

1800-tallet, Instruks, Møllendal gravplass, Gravplasser, Kirkegård

Lorentz Diderich Klüwer

Særtrykk av Vestfold-Minne 1967, "Antikvariske Iagtagelser" 1823 av L.D. Klüwer.

Gravplasser, Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Gård, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger

Jacob Neumann; Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Norge, Gravplasser, Kirke, Antikvariske opptegnelser, Antikvariske tegninger