Gravplasser 2

Samlinger knyttet til Gravplasser

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1059

Lorentz Diderich Klüwer

Særtrykk av Vestfold-Minne 1967, "Antikvariske Iagtagelser" 1823 av L.D. Klüwer.

Tegninger, Gårder, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Gravplasser, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker

Lorentz Diderich Klüwer; Jacob Neumann

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Norge, Antikvariske opptegnelser, Gravplasser, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker