Hitlerjeksler 13


Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskibsselskab]

1944-04-20

Dampskipsekspedisjon, Murstein, Hitlerjeksler

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskibsselskab]

1944-04-20

Søyler, Dampskipsekspedisjon, Murstein, Hitlerjeksler

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Gatelys, Kumlokk, Brostein, Fotospøkelse, Hitlerjeksler

Atelier K. Knudsen

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Ruiner, Hitlerjeksler

Atelier K. Knudsen

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Ruiner, Hitlerjeksler

Norvin Reklamefoto

[Sivertsen, Samuel]

Forretningsgård, Allmenning, Fotospøkelse, Konfeksjonsforretning, Manufakturhandel, Skoforretning, Sportsforretning, Hitlerjeksler

Arthur Johannesen

[Litt av fasaden til Wallendahl etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Hitlerjeksler

Rolf Norvin

[Hjørnet av Leppen og Bryggen. Hitlerjeksler under bygging]

Arbeider, Hitlerjeksler

Rolf Norvin

[Hitlerjeksler støpes i Lodin Leppesgt.]

Arbeider, Hitlerjeksler

Rolf Norvin

[Hitlerjeksler ved Dreggsallmenningen, Bryggen]

Hitlerjeksler

Rolf Norvin

Hitlerjeksler

Rolf Norvin

"Hitler-tenner"

By- og småsteder, Allmenning, Hitlerjeksler

Rolf Norvin

["Hitlertenner". Vågsallmenningen. Skostredet inn til venstre.]

Hitlerjeksler