Brannslokking 23


Ukjent

Bryggebrannen 1955

1955-07-04

Brann, Brannbil, Branntomt, Brannslokking

Louis Anton Jacobsen

1901-09-22

Brann, Brannslokking

Louis Anton Jacobsen

[Brann på Strannsiden 22.09.1901]

1901-09-22

Brann, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannslange, Brannslokking

Louis Anton Jacobsen

[Brann på Strandsiden 22.09.1901]

1901-09-22

Brann, Stige, Brannslange, Brannslokking

Louis Anton Jacobsen

1901-09-22

Robåt, Folkemengde, Færing, Brannruiner, Brannslokking

[Bryggebrann]

1955-04-07

Kaianlegg, Brannbåt, Brannslokking

Bryggend brender kl. 12 nat. 4/7-55

1955-04-07

Brannvesen, Brannslange, Brannslokking

[Bryggebrann]

1955-04-07

Kaianlegg, Brannbåt, Brannslokking

Enoch Djupdræt

[Byggebrannen 6. febr. 1958]

1958-02-06

Brann, Brannmann, Brannslange, Brannslokking

Atelier KK

[Brannøvelse på branntomt etter bybrannen 1916]

Brannruiner, Brannmann, Brannvesen, Brannslokking

Atelier KK

[Brannøvelse på branntomt etter bybrannen 1916]

Brannruiner, Brannmann, Brannvesen, Brannslokking

Atelier KK

[Brann på Nøstet 16. mai 1930]

Brann, Kaianlegg, Brannruiner, Brannmann, Brannbåt, Brannuniform, Brannslokking

Atelier KK

[Brannøvelse på Strandsiden]

Folkemengde, Kaianlegg, Brannvesen, Brannslokking

Atelier KK

[Brannøvelse på Strandsiden]

Folkemengde, Kaianlegg, Brannvesen, Brannslokking

Atelier KK

[Brann i Tran Martens Sjøboder i sandviken]

Robåt, Brann, Sjøbod, Brannbåt, Brannvesen, Brannslokking

Atelier KK

[Brann i Tran Martens Sjøboder i sandviken]

Brann, Sjøbod, Brannbåt, Brannvesen, Brannslokking

Atelier KK

[Brannøvelse på branntomt etter bybrannen 1916]

Brannruiner, Brannmann, Brannvesen, Brannslokking

Atelier KK

[Brannøvelse på branntomt etter bybrannen 1916]

Oversiktsbilde, Brannruiner, Brannmann, Brannvesen, Brannslokking

Ukjent

[Situasjonen på Nøstet om morgenen etter bombingen]

1944-10-29

Husruin, Brannslokking, Bombetreff

[Slukningsarbeid etter eksplosjonen.]

1944-04-20

Brannmann, Brannslokking

Rolf Norvin

[Slukkingsarbeid etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Brann, Husruin, Brannslokking

Rolf Norvin

[Det Sivile Luftvern trener]

Soldathjelm, Uniform, Det Sivile Luftvern, Brannslokking

Ralph L. Wilson

Brannen 1902

Robåt, Brann, Brannruiner, Brannvesen, Brannslokking