Svenske ridderordener 1

Samlinger knyttet til Svenske ridderordener

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0176

Carl IV Adolf; Carl Mørner

Kgl. Majestäts förnyade Förordning ang. fyra Rissare-Orden, gifwen paa Stockholms Slott

1798-11-26

Lovgivning, Svenske ridderordener