Skipshandel 10


Gustav Brosing

C. Sundts gate

Gate, Skipshandel, Lastebil, Personbil, Forretningsgård

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Walkendorfstaarn mod Holbergsalmending

Robåt, Dampskip, Kaianlegg, Skipshandel, Havnebod, Tobakkhandel, Allmenning, Sjøfart

Atelier KK

[Strandgaten 126]

Vindu, Barn, Child, Skipshandel, Brostein, Flaggstang, Valmtak, Skibshandlere

Atelier KK

[Dahlsgården]

Robåt, Skipshandel, Sjøbod, Tønne, Fraktefartøy

Atelier KK

[Johan H. Bentzon A/S, Strandgaten 104]

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Skipshandel, Lastebil, Brostein, Tønne

Atelier KK

[Lastebil Texaco motoroljer]

By- og småsteder, Cities and villages, Skipshandel, Lastebil

Klage til Kongen fra Bergens borgere ang. opbringelsen og kapring av bergenske skibe og gods m. m., dat. Bergen 17/8 1631 med bilag

1631-08-17

Lover, Bergen, Handel, 1600-tallet, Bergens borgere, Bergens byes privilegier, Hanseatene, Hansatiden, Kapring, Skipshandel

Olai Schumann Olsen

[Nykirken mot Strandgaten, W. Giertsen og Smeby hotel]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Skipshandel, Hoteller, Skibshandlere

Olai Schumann Olsen

Strandgaten 115

By- og småsteder, Cities and villages, Postkontor, Skipshandel, Reklameskilt, Trehusbebyggelse by, Katt, Gatedør, Skibshandlere, Maskinforretninger, Maskinforretning

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Vaksdal Mølle

1955-06-11

Flyfoto, Aerial photo, Fiskeindustri, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg, Skipshandel, Fjordabåt, Gjenreising og sanering