Sverrige vedk. 11

Samlinger knyttet til Sverrige vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0176
  • ubb-ms-0177
  • ubb-ms-0178
  • ubb-ms-0192
  • ubb-ms-0208
  • ubb-ms-0302
  • ubb-ms-0335
  • ubb-ms-0398
  • ubb-ms-0428
  • ubb-ms-0516

All’ inclita soavia potente e valorosa nazione danese le sequenti inscrizioni greche e latine trascritte da’ marmi sepolcrali; e da semplici pietre disotterrati e scoverte in Velia in provincia di Salerno nel regno di Napoli in Marzo dell’ anno 1828. Tiberio Testa dilucidatore

Arkeologi, Antikken, Religion, Poesi, Kolonier, Gravminner, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Italien vedk., Retsprotokoller, Romerske indskrifter, Indskrifter fra Salerno, Sonetter, Velia, Italiensk manuskript, Gravstein, Greske bystater, Latin

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Reise, Italien vedk., Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Gamla Göthiska Sagor.

Historie, Poesi, Island vedk., Sverrige vedk., Gamla gøthiska sagor, Sagaer

B. W. Luxdorph: Poema in Caroli Gustavi transitum maris Balthici 1658.

Dikt, Poesi, 1600-tallet, Sverrige vedk., Poema in Caroli Gustavi transitum maris ballici 7de febr. 1658, Baltiske hav

Afskrift af 7 Aktstykker vedrørende Krigene mellem de nordiske Riger 1659 - 1757.

Krig vedk., Brev, Historie, 1700-tallet, Norden, 1600-tallet, Militæret, Krigshistorie, 1500-tallet, Søvæsen vedk., Skrifter av blandet indhold, Sverrige vedk., Krigsvæsenet ang., Krigene mellem de nordiske riker 1659-1757 vedk., Aktstykker vedk.

Underretning om Friderichhalds Beleiring, og Kong Carl den 12tes Død samme Steds med videre.

Historie, Militæret, Krigshistorie, Sverrige vedk., Underretning om Fredrikshalds beleiring og Carl d. 12tes død

Extract af Visitaz-Protocol for Biskopperne Paul Martin Ostrup (død 1619) og Mathias Jensen Medelfart over Skaane, Halland, Bleking og Bordingholm (fra 1617 til 1636).

Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Excerpter, Danmark vedk., Sverrige vedk., Bordingholm, Visitaz-protokol over Skaane m. m. fra 1617 – 1636

Botaniske Avhandlinger fra 1759.

Botanik, Excerpter, Sverrige vedk.

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Dikt, Religion, Poesi, Topografi, Kirker, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

Martin Hendriksen Vahl; Carl von Linné

[Prælectiones privatissimæ]

1770

Zoologi, Botanikk, Vitenskapshistorie, Entomologi, Brev, Botanik, 1700-tallet, Sverrige vedk., Forelesninger