Kurvmakerforretning 2


Atelier KK

[Christian Michelsens gate 5. Arkitekt Torgeir Alvsaker.]

By- og småsteder, Butikk, Gjenreising og sanering, Boktrykkeri, Fetevare, Paraplyforretning, Kurvmakerforretning

Atelier KK

[Christian Michelsens gate 5]

By- og småsteder, Gate, Byggeplass, Gjenreising og sanering, Apotek, Kurvmakerforretning