Militærhistorie 1


Erich. Ludendorff

General Ludendorff's Krigserindringer 1914-1918

Første verdenskrig, Militærhistorie, Erindringer, Krigshistorie, Krigserindring