Boktrykker 5


Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Steinhelle, Dør, Steinkjeller, Boktrykker

Gustav Brosing

Øvre Korskirkesmug 2

1961-02-22

Steinhelle, Trebygning, Boktrykker

Ukjent

[Boktrykker Johan Wilhelm Eide]

Skjegg, Boktrykker

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

By- og småsteder, Butikk, Gate, Brostein, Hydrant, Gjenreising og sanering, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

By- og småsteder, Butikk, Gate, Brostein, Hydrant, Gjenreising og sanering, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri