Matematikk 17


R. Dahls Efterleverske; Christian Frederik Gottfried Bohr

Arithmetiske Opgaver, med praktiske Regler til deres Opløsning

1800-tallet, Matematikk, Aritmetikk

F. Arentz

Regnestaven

Matematikk

Ukjent

Niels Henrik Abel

Matematikk

Ukjent

Niels Henrik Abel

Matematikk

Jørgen Brunchorst; Henry de Varigny; Jacob Johan Adolf Appelløf

Naturen. Nr.1, Januar 1893, 17de aargang

Zoologi, Matematikk, Biologisk stasjon

Ukjent

Søndagsbogstavet.

Matematikk

Henrik Mohn; Carl Anton Bjerknes; Jørgen Brunchorst; O. J. Lie-Pettersen; Axel Thue; Andreas Høyer; Anton Julius Stuxberg; Gaston Tissandier; Emanuel Czuber

Naturen. Nr.8-9, August-september 1893, 17de aargang

Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Matematikk, Naturvitenskap, Vannkraftutbygging

Andreas Høyer

Hvorledes har vi faaet vort talsystem?

Matematikk

Ukjent

At finde ugedagen for en given dato

Matematikk

O. Dziobeck

Lidt om naturen energiforraad.

Matematikk

O. J. Lie-Pettersen; Hanna Maria Resvoll-Holmsen; S. Alsaker-Nøstdahl

Naturen. Nr 6, Juni 1919, 43de aargang

Botanikk, Matematikk, Fugler

S. Alsaker-Nøstdahl

Fra tallenes verden.

Matematikk

Hans Henrik Reusch; Sophus Septimus Henrichsen; Peter Annæus Øyen; Martin Cecilius August Brinkmann; S. Alsaker-Nøstdahl

Naturen. Nr 7-8, Juli-Augusti 1919, 43de aargang

Zoologi, Geologi, Fysikk, Matematikk, Nekrologer

S. Alsaker-Nøstdahl

Fra tallenes verden.

Matematikk

Haakon Hougen

Gehør og matematik

Matematikk, Musikk

Torbjørn Gaarder; Jonas Ekman Fjeldstad; Bjørn Trumpy; Erling Sivertsen; Georg Schou; Frits Johansen

Naturen. Nr. 7-8, Juli - August 1936, 60. årgang

Zoologi, Kjemi, Meteorologi, Geofysikk, Matematikk, Polarforskning, Biologi, Fiske

Jonas Ekman Fjeldstad

Geofysikk og matematikk.

Geofysikk, Matematikk