Tønneband 3


Ukjent

[Sild - platting hos Clement Johanesen, Sandvik]

Tønne, Arbeidsklær, Sildenedlegging, Tønneband

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Gård, Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Kirke, Naust, Havnebod, Tønneband, Slupp

Ralph L. Wilson

Anders Pedersen Halhjem med ferdiglaget tønne.

Bødker, Tønne, Verktøy, Arbeidsklær, Tønneband