Tønneband 3


Ukjent

[Sild - platting hos Clement Johanesen, Sandvik]

Arbeidsklær, Tønne, Sildenedlegging, Tønneband

Knud Knudsen

Parti af Odde i Hardanger.

Fjell, Kirke, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Naust, Havnebod, Tønneband, Slupp

Ralph L. Wilson

Anders Pedersen Halhjem med ferdiglaget tønne.

Bødker, Arbeidsklær, Tønne, Verktøy, Tønneband