Tiende 1

Samlinger knyttet til Tiende

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0683
  • ubb-ms-0777-C
  • ubb-ms-0777-D
  • ubb-ms-0777-H
  • ubb-ms-0777-J

Norigis Riiges Laugbog

Lovgivning, Oversettelse, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Retterbøter, Norske lover, Gulatingsloven, Geistlighet, Tiende