Svensk patriots tanker ang. manufacturerne og den høye vexel-cours i Sverige, 1755 0

Samlinger knyttet til Svensk patriots tanker ang. manufacturerne og den høye vexel-cours i Sverige, 1755

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0192