Brann 9


Hans Jacob Grøgaard

Prædiken i Anledning af Christiansborg Slots ulykkelige Ildebrand den 26de Febr. 1794 : holden i Falnæs Kirke paa Palme-Søndag s. A

1700-tallet, København, Preken, Brann, Christiansborg Slot

Extract af brand-anordning for Bergens bye, dateret Kjøbenhavn den 16de mai 1707, om alle og enhver af byens indbyggeres pligt i paakommende ildsnød

1800-tallet, Bergen, Brann, Brannforskrift, Forskrift, Anordning, Plikter

Brand-anordning for Bergens bye : Kjøbenhavn den 16de mai 1707

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Brann, Forskrift, Anordning, Brannvesen

Henrik Dedechen

Bergens Byes Klage-Brev over sidste Ildebrand til Hans Majest. Kongen : med Anmerkninger

1700-tallet, Bergen, Brann, Klage, Klagebrev

Christian Magnus Falsen

Udkast til en almindelig Brandforordning for Norges Kjøbsteder

1822-04-03

Brann, Strafferett, Norge, Forbrytelser, Norske lover, Straffelov, Domstole

Reignskab angaaende Den til Nye-Kirkens Sogn i Bergen fra London forskrevne Nye store Brand-Sprøite med tilbehør, bekostet av Meenigheden

1700-tallet, Bergen, Brann, Nykirken i Bergen, Regnskap, Brannsprøyte, Brannvern

Klage-digt over den skadelige ildebrand, som skeede i aaret 1764. den 29.martii on natten paa gaarden Lecknes

Dødsfall, 1700-tallet, Dikt, Brann, Klagedikt