Skifte 34

Samlinger knyttet til Skifte

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0083
 • ubb-ms-0175
 • ubb-ms-0177
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0226
 • ubb-ms-0242
 • ubb-ms-0252
 • ubb-ms-0348
 • ubb-ms-0359
 • ubb-ms-0374
 • ubb-ms-0375
 • ubb-ms-0376
 • ubb-ms-0379
 • ubb-ms-0421
 • ubb-ms-0450
 • ubb-ms-0451
 • ubb-ms-0455
 • ubb-ms-0456
 • ubb-ms-0457
 • ubb-ms-0458
 • ubb-ms-0459
 • ubb-ms-0461
 • ubb-ms-0462
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0498
 • ubb-ms-0499
 • ubb-ms-0534
 • ubb-ms-0547
 • ubb-ms-0551
 • ubb-ms-0552
 • ubb-ms-0598
 • ubb-ms-0607
 • ubb-ms-0623
 • ubb-ms-0624
 • ubb-ms-0625
 • ubb-ms-0626
 • ubb-ms-0649
 • ubb-ms-0659
 • ubb-ms-0669
 • ubb-ms-0683
 • ubb-ms-0684
 • ubb-ms-0777-C
 • ubb-ms-0777-D
 • ubb-ms-0777-E
 • ubb-ms-0777-J
 • ubb-ms-0777-K
 • ubb-ms-0777-L
 • ubb-ms-0788
 • ubb-ms-0823
 • ubb-ms-0833
 • ubb-ms-0846-e-4
 • ubb-ms-0862
 • ubb-ms-0863-1
 • ubb-ms-0884
 • ubb-ms-0959-1
 • ubb-ms-1589-C-1
 • ubb-ms-1924-F

Diplom datert 1306, 20. februar. Norheim (Kvam, Hordaland)

1306-02-20

Middelalderen, Gård, Diplomer, Arveoppgjør, 1300-tallet, Skifte, Arv

Diplom datert 1599, 16. oktober. Børve (Kvam, Hordaland)

1599-10-16

Kunngjøring, Gård, Skifte, Lensmann, Lagrettemann, Fogder, Jordskifte, Befalingsmann

Skiftebrev efter Ingeborg Margareta Ekhoff., f. Jensen.

Skifte, Arv, Genealogi, Skiftebrev (akter m. m.)

Manuskript fra Grinderslev Kloster

Danmark, Medisin, Kulturhistorie, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Diplomer, Skifte, Skrifter av blandet indhold, Skiftebrev (akter m. m.), Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.)

Christian Magnus Falsen

Et hefte indeholdende avhandlinger om: Overformynderiet. - Skifteforvaltningen. - Rettens Personer og Behandling. - Auktionvæsenet.

Skifte, Rettsvesen, Auksjonsforretninger

Christian Magnus Falsen

Registratur over Bergens stifts arkiv ved avleveringen 8/5 1828 fra stiftamtmand Falsen til politimester Lassen.

Skifte, Rettsvesen, Auksjonsforretninger

Skifte etter Christian Magnus Falsen sin mor Anna Henrikka Petronelle Mathiesen. Oppgjør mellom brødrene og søsters ektemann om hvordan den ugifte søsteren skal bli underholdt 1825

1800-tallet, Regnskap, Løsøre, Arveoppgjør, Skifte, Arv, Gjeld, Sparebank, Vergemål, Debitor, Broderlodd, Verge, Søsterlodd, Bo

Bilag

1861-01-18

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte

Bilag

1863-05-31

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Bilag

1863-10-05

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Klagenberg

Bilag

1863-12-14

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Kvittering, Vitne

Bilag

1863-12-22

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Kvittering

Tycho Christoffer Jæger

Bilag

1864-01-11

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Kvittering

Bilag

1864-07-09

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Kvittering

Bilag

1865-01-10

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Bilag

1864-12-19

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Tycho Christoffer Jæger

Bilag

1864-12-22

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Klagenberg

Bilag

1865-01-13

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Tycho Christoffer Jæger

Bilag

1865-02-27

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Bilag

1864-12-08

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Registreringsforretning

Bilag

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Oppbud

Bilag

1865-05-18

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte

Bilag

1865-06-22

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte

Bilag

1865-10-28

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte

Peter Christian Fermann

Bilag

1865-12-14

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte

Peter Christian Fermann

Bilag

1866-02-19

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte

Innkalling til skiftesamling

1865-01-09

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Skiftesamling

Skiftesamling i teaterets bo

1863-03-30

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Skiftesamling

Platou; Klagenberg; Kaltenborn

Angående fordringer i teaterets bo.

1863-04-16

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Kvittering, Skiftesamling, Fordringer

Platou; Klagenberg; Kaltenborn

Angående fordringer i teaterets bo.

1863-04-16

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Skiftesamling, Fordringer

Platou; Klagenberg; Kaltenborn

Innkalling til skiftesamling i byens rådstue 7. mai 1863

1863-05-04

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Skiftesamling, Fordringer

Platou; Klagenberg; Kaltenborn

Innkalling til skiftesamling i byens rådstue 23. april 1863

1863-04-20

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Skiftesamling, Fordringer

Platou

Innkalling til skiftesamling

1865-02-13

1800-tallet, Bergen, Teater, Det Norske teater, Skifte, Skiftesamling

Innkalling

1864-06-22

1800-tallet, Bergen, Teater, Det dramatiske Selskab, Det Norske teater, Skifte, Skiftesamling