Reglement 6


Christian Magnus Falsen; Patrulvagten (Bergen); Jens Schydtz; R.J. Berg

Instrux for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Patruljevakt, Reglement, Instruks

Det Borgerlige artillerikorps (Bergen)

Interimsreglement for det borgerlige Artillerikorps i Bergen 1807

1800-tallet, Bergen, Reglement, Artillerikorps, Det Borgerlige artillerikorps (Bergen)

Patrulvagten (Bergen)

Anordning for Patrulvagten i Bergen

1800-tallet, Bergen, Reglement

Den Kongelige Borger-Garde i Bergen

Reglement for den Kongelige Borger-Garde i Bergen

1800-tallet, Reglement

Jacob Neumann

Noget om Orden, Stilhed og Velanstændighed i Kirken

1800-tallet, Bergen, Reglement, Kirke

Christopher Dahl; Det Harmoniske Selskab

Love for det Harmoniske Selskab

1800-tallet, Bergen, Reglement, Det Harmoniske Selskab