Studier 3


Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Reise, Sverige, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Dannelsesreise, Italia, Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-12-25

Brev, Studier

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-12-28

Brev, Studier