Studier 3


Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagboksoptegnelser, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Sverrige vedk., Reiser i utlandet vedk., Dannelsesreise, Reise, Italien vedk., Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-12-25

Brev, Studier

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-12-28

Brev, Studier