Situasjonskart 2


Johan Joachim Reichborn

Situations Kaarte over Sr.Jørgen Kramers Eyendom (beliggende mellem Lille Øvregade og Kong Oscars gt. i nærh. av Korskirken)

Bergen, Kart, Eiendom, Situasjonskart, Eiendomsforhold

M. Abel; J.W. Scheel

Situations-Carte over Bergenhuus med tilhørende Fæstnings-Værker

Bergen, Kartografi, Kart, Situasjonskart, Festningsverk, Bergenhus, Festning