Klage til kongen 2

Samlinger knyttet til Klage til kongen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0545

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Kulturhistorie, Dikt, Prester, Danmark-Norge, Poesi, 1600-tallet, Religion, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark vedk., Religiøse skrifter, Enevoldstiden, Klage til kongen, Worm (Jacob) ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Jacob Worms ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde, Nidvise

Klage til Kongen over Presterne i Norge 1742.

1743-03-16

Kulturhistorie, Brev, Prester, Religion, 1700-tallet, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Klage til kongen, Klage til kongen over presterne i Norge 1742