Klage til kongen 2

Samlinger knyttet til Klage til kongen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0545

Jacob Worm

Presten Jacob Worms ulykkelige Manuscript hvis Trykning under Kong F. 3. & C. 5. Regiering dømte han til Døde, fordi han talede Sandheden.

1743-03-16

Kulturhistorie, Dikt, Religion, Poesi, Prester, Danmark-Norge, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Danmark, Dødsdom, Enevoldstiden, Klage til kongen, Nidvise

Klage til Kongen over Presterne i Norge 1742.

1743-03-16

1700-tallet, Brev, Kulturhistorie, Religion, Prester, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Klage til kongen, Klage til kongen over presterne i Norge 1742