Amtmann 12


Ukjent

[Amntmannsboligen i Kalfarveien ca.1890. Senere ble det Betanien Sykehus]

Gate, Spasertur, Trehusbebyggelse by, Paraply, Amtmann

Ukjent

[Miniatyrbilde av amtmannen på Island]

Mannsportrett, Portrett, Mann, Amtmann

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Bil, Car, Gjenreising og sanering, Amtmann

Ukjent

Amtmandsgården Stenberg - Toten. Et av de gamle lysthuse i parken

Postkort, Steintrapp, Lysthus, Amtmann

Atelier KK

Gatebilde

Arkitektur og byggeskikk, Barn, Bygninger, Kirke, Palme, Folkedrakt, Folkemengde, Sand, Amtmann, Tradisjonell byggeskikk

Sofus Madsen

[Sofus Madsen og Tryggen i hagen på Stormbakken]

Hund, Hage, Amtmann, Billedhugger

Andreas Mathias Anderssen

Marcus Rosenkrantz

Politiker, Visittkortfotografi, Amtmann

Marcus Selmer

Nicolai D. A. Ræder

Visittkortfotografi, Jurist, Amtmann, Fylkesmann

Marcus Selmer

Paul Meyer Smith

Visittkortfotografi, Amtmann

Andreas Mathias Anderssen

Carl Sibbern

Visittkortfotografi, Embetsmann, Stortingsrepresentant, Amtmann

Andreas Mathias Anderssen

Valentin Chr. V. Sibbern

Politiker, Visittkortfotografi, Stortingsrepresentant, Amtmann

Ukjent

Thomas C. Bang født 1827

Politiker, Visittkortfotografi, Amtmann