Norges tilstand 1


Absalon Pederssøn Beyer

Absalon Pedersøns Norske Beskrivelse om Norges Alder, Vælde, Opkomst og Tilstand.

1800-tallet, Bergen, Norge, Historie, Teologi, Topografi, 1500-tallet, Historisk-antikvariske skrifter, Norges beskrivelse av Absalon Pedersøn, Norges tilstand