Svømmehall 4


Atelier KK

[Interiør. Trolig fra Sandviken skole. Fra badet ca. 1925]

Barneskole, Skoler, Svømmehall

Atelier KK

[Centralbadet]

1960-12-07

Interiør, Svømmebasseng, Stupebrett, Svømmehall

Atelier KK

[Centralbadet]

1960-12-07

Interiør, Arbeidsklær, Dusj, Svømmehall

Atelier KK

[Badebasseng, jenter, Ny Krohnborg skole]

Kvinner i arbeid, Skolebygning, Jente, Lærer, Elev, Veggur, Barneskole, Svømmehall