Geofysikk 40


Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; F. Arentz; Johan Nordal Fischer Wille

Naturen. Nr. 7, Juli 1879, 3. årgang

Zoologi, Geologi, Botanikk, Fysikk, Geofysikk

Thomas Christian Thomassen

Søernes Pulseren

Geofysikk

Hans Henrik Reusch; Benjamin Ward Richardson; Gerhard vom Rath

Naturen. Nr. 11, November 1879, 3. årgang

Geologi, Fysiologi, Geofysikk

Ukjent

Et optisk Fenomen

Geofysikk

Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; Gerhard Armauer Hansen; John Tyndall

Naturen. Nr. 2, Februar 1880, 4. årgang

Fysiologi, Insekter, Geofysikk

Thomas Christian Thomassen

Vandets Krystallisation

Geofysikk

Sophus Tromholt; Carl Frederik Krafft; Carl Fisch; John Milne

Naturen. Nr. 1, Januar 1885, 9de. Aargang

Astronomi, Botanikk, Geofysikk

Ukjent

Jordens Pulsationer.

Geofysikk

F. C. Schübeler; Dietrichson; Carl Frederik Krafft; Jac. G. Otto; Wilhelm Maribo Schøyen; A. Østerbol

Naturen. Nr. 3, Marts 1885, 9de. Aargang

Geologi, Botanikk, Marinbiologi, Medisin, Insekter, Geofysikk, Fotografi

Dietrichson

Jordskjælvet i Spanien.

Geologi, Geofysikk

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Karl Hesselberg; Carl Frederik Krafft; A. Jørgensen

Naturen. Nr. 7, Juli 1885, 9de. Aargang

Astronomi, Geologi, Botanikk, Meteorologi, Geofysikk

Hans Henrik Reusch

Jordskjælvet paa Nordfjordeid den 13de Juni 1883

Geologi, Geofysikk

Thomas Christian Thomassen; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; James Alexandersønn Grieg; P. Olsson; Henry de Varigny

Naturen. Nr. 11, November 1889, 13de. Aargang

Zoologi, Geologi, Kjemi, Medisin, Geofysikk

Thomas Christian Thomassen

Aarsagerne til jordskjælv.

Geologi, Geofysikk

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Jørgen Brunchorst; Yves Delage; Ole Nordgaard; Felix von Thümen; Heinrich Theen

Naturen. Nr. 6-7, Juni - Juli 1892, 16de. Aargang

Ornitologi, Zoologi, Geologi, Botanikk, Kjemi, Fysiologi, Geofysikk, Fiske

Ukjent

Om glacialtiden og varmt klima i polaregnene.

Geologi, Geofysikk

Peder Engelbrethsen

Atmosfærens form.

Geofysikk

Ukjent

Kanonade mod haglveir.

Geofysikk

Johan Nordal Fischer Wille; Gunnar Holmsen; Peter Andreas Ravn Sollied; Martin Cecilius August Brinkmann; Adolf Hoel; Ole Andreas Krogness; Olaf Martin Devik

Naturen. Nr 7-8, Juli-August 1917, 41de aargang

Geologi, Botanikk, Fysikk, Kjemi, Meteorologi, Geofysikk, Antropologi, Nekrologer, Entomologi, Nordlys

Ole Andreas Krogness; Olaf Martin Devik

Professor Kr. Birkeland.

Fysikk, Geofysikk, Nekrologer, Nordlys

Vilhelm Bjerknes; Jens Holmboe; Peter Andreas Ravn Sollied

Naturen. Nr 11, November 1917, 41de aargang

Fysikk, Kjemi, Geofysikk, Polarforskning, Nekrologer

Vilhelm Bjerknes

Fysik og geofysik.

Fysikk, Geofysikk

Thomas Georg Münster; Oscar Christian Hagem; Carl Dons

Naturen. Nr 10, Oktober 1918, 42de aargang

Botanikk, Meteorologi, Geofysikk, Nekrologer, Entomologi

Det skandinaviske geofysikermøte i Gøteborg 28de-3te august 1918.

Geofysikk

Jonas Ekman Fjeldstad

Litt om tidevandet i Nordishavet

Geofysikk

Peter Annæus Øyen

Om nivaaforandringene ved Norges sydvestlige kyst

Geofysikk

Ole Andreas Krogness; Torbjørn Gaarder; Anatol Heintz; Petter Lillebrænd; Leif Reinhardt Natvig

Naturen. Nr. 9, September 1933, 57. årgang

Zoologi, Paleontologi, Meteorologi, Geofysikk

Ole Andreas Krogness

Jordmagnetismen og dens forbindelse med nordlys og vær. I.

Meteorologi, Geofysikk

Ole Andreas Krogness; Torbjørn Gaarder; Haakon Hougen; Karl Falch Wasserfall; Anatol Heintz; Per Størmer

Naturen. Nr. 10, Oktober 1933, 57. årgang

Zoologi, Paleontologi, Meteorologi, Geofysikk

Ole Andreas Krogness

Jordmagnetismen og dens forbindelse med nordlys og vær. II.

Meteorologi, Geofysikk

Lars Vegard; Ole Andreas Krogness; Torbjørn Gaarder; Signe Caspara Fransrud; Andreas Samuelsen; Fritz Micheel

Naturen. Nr. 11, November 1933, 57. årgang

Botanikk, Kjemi, Meteorologi, Geofysikk

Ole Andreas Krogness

Jordmagnetismen og dens forbindelse med nordlys og vær. III.

Meteorologi, Geofysikk

Martin Cecilius August Brinkmann; Asche Moe; Ole Andreas Krogness; Sigurd Johnsen; Torbjørn Gaarder; Egil Andersen Hylleraas

Naturen. Nr. 12, Desember 1933, 57. årgang

Fysikk, Meteorologi, Geofysikk, Jubileum

Ole Andreas Krogness

Jordmagnetismen og dens forbindelse med nordlys og vær. IV.

Meteorologi, Geofysikk

Gunnar Holmsen; Olaf Martin Devik; Torbjørn Gaarder; Anatol Heintz; John Schjelderup Giæver

Naturen. Nr. 6, Juni 1935, 59. årgang

Botanikk, Paleontologi, Geofysikk, Nekrologer

Olaf Martin Devik

Professor O.A. Krogness og hans innsats i norsk geofysikk.

Geofysikk, Nekrologer

Torbjørn Gaarder; Jonas Ekman Fjeldstad; Bjørn Trumpy; Erling Sivertsen; Georg Schou; Frits Johansen

Naturen. Nr. 7-8, Juli - August 1936, 60. årgang

Zoologi, Kjemi, Meteorologi, Geofysikk, Matematikk, Polarforskning, Biologi, Fiske

Jonas Ekman Fjeldstad

Geofysikk og matematikk.

Geofysikk, Matematikk

Torbjørn Gaarder; Leiv Harang; Sigurd Grieg; Paul Bjerkan; Ingolf Ruud; Rolf Lunder

Naturen. Nr. 9, September 1942, 66. årgang

Marinbiologi, Meteorologi, Geofysikk, Kulturhistorie, Biologi, Isbjørn, Krabbe, Høvring, Magnetiske felt, Temperatur

Leiv Harang

Jordens magnetiske felt og dets sekulære variasjon

Geofysikk, Magnetiske felt