Slegtsoptegnelser 6

Samlinger knyttet til Slegtsoptegnelser

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0440
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0444
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0534
 • ubb-ms-0565
 • ubb-ms-0598
 • ubb-ms-0646
 • ubb-ms-0647
 • ubb-ms-0648
 • ubb-ms-0654
 • ubb-ms-0659
 • ubb-ms-0671
 • ubb-ms-0691
 • ubb-ms-0761
 • ubb-ms-0777-K
 • ubb-ms-0787
 • ubb-ms-0812
 • ubb-ms-0851
 • ubb-ms-0855
 • ubb-ms-0856
 • ubb-ms-0857
 • ubb-ms-0861
 • ubb-ms-0886
 • ubb-ms-0890

Om Anders Madtsen der med sin Hustrue Karen Olsdatter var Stamme Fader til endeel af de fornemste Familier her i Norge i det forrige Seculo.

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Personalhistorie (optegnelser), Genealogi, Slegtsoptegnelser

Optegnelser i Tiden 1768 - 1777 av Andreas Christie, Kapellan til Sunds Prestegjeld, Nordhordlen.

Brev, Bergen, Kulturhistorie, Reiseskildring, Personalhistorie (optegnelser), Diplomer, Historisk-antikvariske skrifter, Skrifter av blandet indhold, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Genealogi, Slegtsoptegnelser, Optegnelser av Andreas Christie i tiden 1768–1776

Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Bønnebok

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Brev, Danmark, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Historie, Folkloristikk, Personalhistorie (optegnelser), Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøde, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Arkiv, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Selvbiografier, Handel, Danckert Krohns stiftelse, Personalhistorie (optegnelser), Tegning, Tegninger (og illustrationer), Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Segl, Autobiografier, autobiography, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl

Klokker W. H. Christie's manuskriptsamling vedr. slekten Christie.

Brev, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Bergens museum, Slegtsoptegnelser, Husholdningskvitteringer