Administrasjonsbygning 7


Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Kvinne, Skipsbygging - verftsindustri, Nybygg, Administrasjonsbygning

Gustav Brosing

Administrasjonsbygg. BMV - Laksevåg

Kvinne, Nybygg, Administrasjonsbygning

Gustav Brosing

Laksevåg, Nybygg

Skipsbygging - verftsindustri, Nybygg, Administrasjonsbygning

Gustav Brosing

Slottsgaten

Gatelys, By- og småsteder, Buss, Dampskipsselskap, Administrasjonsbygning

Slottsgaten

By- og småsteder, Personbil, Administrasjonsbygning, Dampskipsekspedisjon

Norvin Reklamefoto

Det Bergenske Dampskibsselskap

Arkitektur og byggeskikk, Dampskipsselskap, Administrasjonsbygning

Olai Schumann Olsen

Lysverket

Park, Vann, Administrasjonsbygning