Enker 1


Overslag paa Børnepengene i Bergen 1645

Bergen, Barn, Child, 1600-tallet, Skatt, Arv, Testamenter, Enker