Kemi 13

Samlinger knyttet til Kemi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0351

Peter Andreas Ravn Sollied

Om alkolholgjæringen

Fysik, Kemi

Anna Erslev

De skjønne, hvide perler

Fysik, Kemi

Anna Erslev

De skjønne, hvide perler

Fysik, Kemi

P. Boye

Lynet og dets udseende

Fysik, Kemi

Bokorny

Plantefarvernes fortrængsel af kunstige fravestoffe

Fysik, Kemi

Henry de Varigny

Kulsyreproblemer

Fysik, Kemi

E. Berdel

Hvordeles fremstilles porcelæn?

Fysik, Kemi

P. Boye

En merkelig egenskap ved tin

Fysik, Kemi

Haedicke

Fast eller flydende?

Fysik, Kemi

O. Bechstein

Fyrstikker

Fysik, Kemi

Ukjent

Radiober

Fysik, Kemi

P. Boye

Nyere undersøgelser over radioaktive stoffe

Fysik, Kemi

C. Kinzbrunner

Hvordan man med en blød jerskive kan gjennemskjær plader af panserstaal

Fysik, Kemi