Telefonsentral 26


Ukjent

[Bergen etter brannen i 1916. "Telefonstationen" (Bergen Telefonkompani)]

Brann, Brannruiner, Branntomt, Telefonsentral

Knud Knudsen

Holme, Gudbrandsdalen

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vei, Telefonstolpe, Fjøs, Kornstaur, Telefonsentral

Knud Knudsen

Moen i Gudbrandsdalen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Telefonsentral

Knud Knudsen

Skydsskifte Holmen, Gudbrandsdalen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kornstaur, Telefonsentral, Skigard

Knud Knudsen

Moen i Gudbrandsdalen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Telefonsentral

Atelier KK

[Interiør. Bergens Telefonkompani. En rekke velgere sett på langs ca. 1921]

Mann, Telefonsentral, Offentlige kontorer, Telefonselskap

Atelier KK

[Interiør. Bergens Telefonkompani. En rekke velgere ca. 1921]

Telefonsentral, Offentlige kontorer, Telefonselskap

Atelier KK

[Interiør. Bergens Telefonkompani. En rekke velgere ca. 1921]

Telefonsentral, Offentlige kontorer, Telefonselskap

Atelier KK

[Interiør. Et rom med mange kabler og ledninger, flere menn i arbeid.]

Arbeider, Telefon, Mann, Telefonsentral, Offentlige kontorer, Telefonselskap

Atelier KK

[Interiør Bergens Telefonkompani]

Arbeider, Telefonsentral, Offentlige kontorer, Telefonselskap

Atelier KK

[Interiør. Kraftanlægget i den restaurerte central ca. 1918]

Telefonsentral, Offentlige kontorer, Telefonselskap

Atelier KK

[Interiør Bergens Telefonkompani]

Telefonsentral, Offentlige kontorer, Telefonselskap

Atelier KK

[Interiør Bergens Telefonkompani]

Telefonsentral, Offentlige kontorer, Telefonselskap

Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

1930-04-26

Bolighus, Arkitekt, Søyler, Telefonsentral, Arkitekter

Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

1930-04-26

Barn, Arkitekt, Søyler, Telefonsentral, Arkitekter

Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

Bolighus, Arkitekt, Søyler, Telefonsentral, Arkitekter

Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

Bolighus, Arkitekt, Søyler, Telefonsentral, Arkitekter

Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

Bolighus, Arkitekt, Søyler, Telefonsentral, Arkitekter

Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

Bolighus, Arkitekt, Søyler, Telefonsentral, Arkitekter

Atelier KK

[Telefonsentralen på Kronstad]

Bolighus, Arkitekt, Søyler, Telefonsentral, Arkitekter

Atelier KK

[Bergen Telefonkompani i Markeveien 1]

Bygninger, Snø, Vinter, Telefonsentral

Atelier KK

[Bergen Telefonkompani i Markeveien 1]

Bygninger, Snø, Vinter, Telefonsentral

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Telefonkompani]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefonsentral, Sentralbord, Telefonselskap

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Telefonkompani]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefonsentral, Sentralbord, Telefonselskap

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Telefonkompani]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefonsentral, Sentralbord, Telefonselskap

Atelier KK

[Telefonstasjon på Hop]

Bygninger, Snø, Vinter, Telefonsentral