Utvandring til Amerika 2

Samlinger knyttet til Utvandring til Amerika

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-D

Andrew A. Veblen

Tale ved Valdris-Stevne i Como Park, St. Paul, den 8de September 1901.

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere, Bygdelag

Johannes Sundvor

Stam-tavle for en norsk-amerikansk gren af Kjosaas-ætten

Pionerliv, Emigrasjon, Utvandrere, Emigranthistorie, Utvandring, Utvandring til Amerika, Norsk-amerikanere, Emigrant, Kjosaas-slekten, Slektsgranskning